Nieuws
Goforest 133
Ecologie

Over het belang van bossen

Sinds het ontstaan van de aarde zijn er talloze klimaatveranderingen geweest. Op dit moment kent de aarde een nieuwe periode van klimaatopwarming. Maar: voor het eerst in de geschiedenis moeten we de verhoging van de temperatuur niet enkel in natuurlijke fenomenen zoeken, maar ook bij de mens.

95% van de wetenschappelijke studies tonen aan dat de huidige klimaatopwarming toe te schrijven is aan de massale uitstoot van broeikasgassen. Bovendien gaat de huidige klimaatverandering niet alleen veel sneller; ze is ook veel intenser dan wat er hiervoor op de aarde gebeurde. Ze brengt het overleven van talrijke soorten in gevaar.

Een deel van alle CO2 in de atmosfeer wordt geabsorbeerd door de bossen en opgeslagen in de vorm van organische koolstof in het hout en de bodem. Bossen zijn dus ook een belangrijke schakel in het bestrijden van de klimaatopwarming. Helaas dragen ook ontbossing en verandering van bodemgebruik voor 17% bij aan het broeikaseffect.

Het goede nieuws dan?

Eén van de belangrijkste en eenvoudigste manieren om de opwarming van het klimaat tegen te gaan is dan ook: meer biodiversiteit door bos aan te planten. En dat is waar Go Forest werk van maakt.

Het is ook jouw probleem, maar je kan er vandaag al iets aan doen. Jij kan het verschil maken!

Terug naar nieuws