Over ons

Go Forest is een partnerorganisatie van CO2logic en wil individuen en bedrijven inspireren en motiveren om toekomstgericht te handelen.

Maar hoe?

BIO­DI­VER­SI­TEIT

Door het planten van bomen in de regio’s waar ze het hardst nodig zijn en waar ze de grootste impact hebben. Go Forest doet zowel projecten rond herbebossing (Reforestation) als rond boslandbouw (Agroforestry). Zo wil Go Forest ontboste gebieden herbebossen, maar ook de juiste boomsoorten planten die lokale bevolkingen ondersteunen in hun levensonderhoud en extra jobs kunnen creëren.

Go Forest plant niet alleen bomen, maar steunt ook projecten die bomenkap voorkomen en werkt mee aan de verdere uitrol van regeneratieve landbouw in België en Frankrijk.

De projecten van Go Forest situeren zich in Peru (Amazone), Congo, Armenië en België.

TECH­NO­LO­GIE

Met een eigen applicatie wil Go Forest de impacts van de geplante bomen in kaart brengen. De database waarin de foto’s van alle bomen zijn opslaan, is in blockchain gecodeerd. Onuitwisbaar, en heel moeilijk om te kopiëren of te manipuleren. Elke boom heeft een uniek ID en unieke GPS-coördinaten. Geen énkele van de bomen die Go Forest plant, waar ook ter wereld, is toegewezen aan meer dan één bedrijf of één persoon. Via een persoonlijke toegang, kunnen bedrijven de bomen zien en kunnen ze deze gaan toewijzen aan werknemers of klanten. Bedrijven weten precies hoeveel impact hun bomen maken.

BEDRIJ­VEN

Door organisaties te helpen om duurzaam te ondernemen en om mee te bouwen aan een betere wereld.

GEDRAG

Door te inspireren en te motiveren zodat de bodem-en ontbossingsproblematiek ook bij de wortel worden aangepakt. Het planten van bomen mag geen excuus zijn om bepaalde gedragingen te ‘mogen’ stellen.

Ons team

Schermafbeelding 2020 10 08 om 10 55 42

Sarah

Ik ben zelf geen per­fec­te gree­n­ie maar dat is exact de bood­schap die ik wil bren­gen. Als ieder­een klei­ne ver­schil­len toe­past en terug­geeft aan de natuur, dan zal de wereld er al veel mooi­er en groe­ner uit zien. Ik wil onder­ne­mers inspi­re­ren om dit idee toe te passen.

Lees meer

Sarah Parent
Co-foun­der – CEO
(Chief Eco­lo­gi­cal Officer)

+32 472 34 84 33
sarah@goforest.be

IMG 0171

Joke

Ik voel me altijd mach­te­loos als ik zie hoe de natuur ver­nield wordt. Ik ben steeds bewus­ter gaan leven maar had altijd het gevoel dat ik niet genoeg impact kon maken. Met Go Forest deze hel­pen rea­li­se­ren en ande­re men­sen mee­ne­men in ons ver­haal is een fan­tas­ti­sche vol­gen­de stap naar een groe­ne­re planeet!

Joke Huy­sen­truyt
Insi­de Sales Repre­sen­ta­ti­ve & pro­ject manager 

+32 472 38 98 04
joke@goforest.be

Xavier

Xavier

Als kind schuil­de er een wereld­ver­be­te­raar in mij. Wan­neer je 10 jaar na afstu­de­ren dui­de­lij­ke sig­na­len ziet dat het mili­eu de ver­keer­de kant opgaat en vast­stelt dat er te wei­nig actie onder­no­men wordt, dringt die ware aard zich terug op. Waar­om onder­ne­men we zelf geen actie?

Lees meer

Xavier Goet­hals
Co-Foun­der – CMO
(Chief of Mar­ke­ting & Strategy)

+ 32 473 28 02 11
xavier@goforest.be

Antoine

Antoine

Bij­na 15 jaar gele­den ont­stond CO2logic met als groot­ste drijf­veer om een posi­tie­ve impact te heb­ben op de pla­neet, door het zoveel moge­lijk ver­min­de­ren van CO2-uit­stoot en tege­lij­ker­tijd socio-eco­no­mi­sche voor­de­len te cre­ë­ren voor mens en planeet.

Lees meer

Antoi­ne Geer­in­ckx
Co-foun­der – CIO
(Chief Impact Officer)

+32 478 41 30 07
antoine@co2logic.com